Luftvärmepumpar Linköping

När man som fastighetsägare ska investera i ett nytt värmesystem är det vanligt att man väljer värmepump istället för andra med traditionella alternativ. Att värma upp sin bostad med hjälp av en luftvärmepump är bra för så väl miljön som plånboken, när man köper en luftvärmepump bör man därför alltid se det som en god investering för framtiden. Det finns självklart en rad olika typer av värmepumpar man kan välja mellan, borg man i ett område med bra möjligheter till berggrund kan man välja en berggrundsvärmepump, har man istället tillgång till vatten och sjö är en sjövärmepump det bästa alternativet. Det vanligaste är dock att man väljer en luftvärmepump, eller luft-luftvärmepump som de även kallas. Denna värmepump är väldigt effektiv och passar bra i medelstora fastigheter som ska värmas upp så som radhus, fritidshus eller villor

En luftvärmepump är en något billigare investering än övriga värmepumpar, konstruktionen bakom den är inte lika komplicerad och svår och därför är det även enklare och snabbare att installera. Den värmer upp fastigheten genom att återvinna den varma luften som normalt sätt ventileras ut och går förlorad, den återvunna värmen förs sedan tillbaka in i bostaden. När man väljer att investera i en luftvärmepump gör man ett bra val för miljön, den är väldigt effektiv och det är inte ovanligt att man sänker sin energiförbrukning med upp till fyrtio procent. På sikt sänker man då även sina uppvärmningskostnader och där med har luftvärmepumpen en väldigt kort återbetalningstid jämfört med många andra värmesystem.

Månssons Rör har stor kunskap och lång erfarenhet av luftvärmepumpar i Linköping och ni är alltid välkomna hit om ni har frågor, vi kan luftvärmepumpar!

Kontakta oss