Sjövärmepumpar

En sjövärmepump fungerar med samma princip som en bergvärmepump, skillnaden är att istället för att dra värme från berggrunden hämtar man istället den från sjöbotten. Även om sjövärmepumpen inte är lika vanlig som bergvärmepumpen är den precis lika effektiv. För att kunna nyttja en sjövärmepump måste man helt enkelt bo nära en sjö, det är ett sjönära läge som gör att man kan ta tillvara på den solenergi som finns lagrad i vattnet. Detta är ett väldigt bra alternativ då man har tillgång till en sjö men inte till berggrund.

För att kunna samla värmen på botten sänker man ner en tyngd kollektorslinga, i slangen cirkulerar det vätska som värms upp och sedan först vidare. Självklart krävs det inte att man har en sjö precis runt husknuten men det får inte heller vara ett för stort avstånd då man måste gräva ett dike mellan vattnet och huset, detta är ett väldigt litet ingrepp. Att använda sig av en sjövärmepump är väldigt energieffektivt och ett av de bättre miljövalen som finns på marknaden idag. Genom att investera i en sjövärmepump kan man få upp till femtio procent lägre energiförbrukning, det betyder att man kan sänka sina uppvärmningskostnader på sikt.

En sjövärmepump är väldigt driftsäker, den kräver väldigt lite underhåll och är därför väldigt populär. Kollektorslangen är dock mer sårbar när man använder sig av en sjövärmepump, den kan utsättas för både djur och människor.

Månssons Rör har stor erfarenhet och kunskap när det kommer till Sjövärmepumpar i Linköping!

Kontakta oss