Solvärme

För att få fram solvärme använder man en speciell teknik, det handlar i grund och botten om att värma upp sin bostad med hjälp av solen. Tekniken gör att man kan omvandla solens strålenergi till värme som sedan används för att värma upp bostaden, solvärme är med andra ord ett väldigt miljövänligt allternativ till traditionell uppvärmningsteknik. Solvärme passar den som tänker på miljön och har en sekundär värmekälla under de kalla månaderna, det är bra att ha en extra värmekälla när det blir riktigt kallt.

Ett solvärmesystem fungerar som så att den tar upp och tar hand om värmeenergi som man fångar in med solfångare som fungerar som energisamlare. Det är då solfångarna som omvandlar den strålning de tar upp till värme som sedan leds vidare, ett väldigt effektivt system. En solfångare innehåller antingen:

  • Olja
  • Vatten
  • Luft

Det är luften, vattnet eller oljan som värms upp och sedan först vidare, olja är ett bra alternativ eftersom det har en mycket högre kokpunkt än vatten. En solfångare med luft är ett mindre komplicerat alternativ då konstruktionen är lättare och där med billigare. Vätskan som finns i solfångaren kan styras om och även värma upp till exempel tappvattnet i kranen. När man använder sig av solvärme är det vanligast att man monterar solfångare på taket där de är direkt utsatta för solljus. Det är ett väldigt effektivt värmesystem och det blir vanligare och vanligare att man som villaägare väljer detta istället för mer traditionella system.

Har ni frågor om solvärme är ni alltid välkomna att kontakta oss på Månssons Rör, vi kan värme!

Kontakta oss